Ana sayfa Araç Araçlarda D Belgesi

Araçlarda D Belgesi

0
PAYLAŞ

Günümüzde yolcu taşımacılığı oldukça önemli bir hale geldi. Her araçta yolcu taşımacılığı yapamaz. Araçların yolcu taşımacılığı yapması için bazı izin belgelerine ihtiyacı vardır. Araçların yolcu taşımasına izin veren belgelerden birisi D belgesidir. D belgesi dışında araçların yolcu ve eşya taşıması için farklı izin belgeleri geliştirilmiştir. Bu belgelerden hangisini almak gerektiği çeşitli şartlara göre değişir. Örneği yolcu taşımada iki farklı yolcu taşıma sistemi vardır. Bunlar tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımadır. Tarifeli yolcu taşıma önceden belirlenen bir güzergah üzerinde zaman ve ücret tarifesine uyarak periyotlar halinde yapılan yolcu taşımasıdır. Tarifesiz yolcu taşıma ise bunun tam aksine önceden belirli bir güzergah veya taşıma hattı olmadan ve belli bir zamanla ücret tarifesi bulunmadan yolcu durumuna göre arızi veya mekik şeklinde yolcu taşıma şeklidir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi yolcu taşıma işlemlerinin yapılması için araçların belli izin belgeleri alması gerekir. Bu izin belgelerinden birisi D belgesidir. Yolcu taşıma hizmeti veren bütün araçlar D belgesi bulundurmak zorundadır. Yurt içinde yolcu taşımacılığı yapacak olan gerek ve tüzel kişilere D belgesi verilir. D türü yetki belgesiyle berber yurt içinde otobüsle yapılan yolcu taşıma işlemleri düzenlenmiştir. Araç D belgesi taşımanın şekline göre türlere ayrılır.

Araç D Belgesi Türleri

Araç D belgesinin, yolcu taşıması için kullanılan araç verildiğini ve yolcu taşıma işlemi için araç D belgesinin zorunlu olduğunu belirtmiştik. Araç D belgesi aracın taşıma şekline göre türlere ayrılır. Araç D belgesinin türleri şu şekildedir:

 

-Araç D belgesi, D1 yetki belgesi kapsamında tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacak araçları kapsar.

-D belgesi, D2 yeti belgesi başlığı altında yurt içinde tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapan araçları kapsar.

-Araç D belgesi D3 yetki belgesi adı altında sadece kendi personelini yurt içinde taşımak için yolcu taşımacılığı yapacak olan kişilerin araçlarına verilir.

-D4 araç yetki belgesi tarifesiz veya tarifeli olması fark etmeksizin 100 kilometreye kadar olan şehirler arası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi yolcu taşıma faaliyeti yapan araçlara verilir.

D belgesi alacak kişilerin yukarıda yapacakları çalışmalara göre alacakları D belgesi belirtilmiştir. D belgesi almanız gerekiyorsa veya D belgesi almak istiyorsanız bazı şartları yerine getirmeniz gerekir. Gerekli şartları yerine getirdiğiniz takdirde D belgesi almak için başvurabilirsiniz. Araç D belgesi almak için gerekli şartlar şu şekildedir:

-Araç D belgesi almak için Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Taşıt Karşı İşlem Başvuru formlarını doldurmanız gerekir. Ayrıca yetkili kişilerin bu belgeleri imzalaması gerekir. Belgeleri müşavirlik hazırlar.

-Ticari sicil gazetenizin aslı veya onaylı örneğini belirtmeniz gerekir.

-Noter onaylı yetki ve ilzama yetkili kişilerin imza sirküleri gerekmektedir.

-Sahiplere ortaklara veya yöneticilere ait TC kimlik numarası, nüfus cüzdanı sureti ve fotokopileri,

-Merkez işyerine ait olan kira sözleşmesi veya mülk sizinse tapu örneği,

Ticaret Odası’ndan alacağınız Faaliyet Belgesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alacağınız faaliyet belgesi,

-Başvuracak kişinin adına kayıtlı olan muayenesi yapılmış taşıt veya taşıtların motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri,

-Başvuru yapacak kişinin kayıtlı olduğu Vergi Dairesi’nden aldığı mükellefiyet yazısı,

-D belgesi alınacak taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri,

-D belgesi alınacak olan taşıtlara ait zorunlu kara yolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası ve Kara yolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçelerinin asıllarıyla beraber D belgesi başvurusu yapabilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK