Ana sayfa Ceza Sorgulamaları Beyanname Vermeme Cezası

Beyanname Vermeme Cezası

0
PAYLAŞ

Mükelleflerin, kanuni geçerlilik süresinden sonra vergi denetimine başladığı ya da takdir komisyonuna sevk tarihinden hemen önce beyannamelerini verdikleri zaman birinci derece iki kat artacak şeklinde usulsüzlük cezası ile zamanında tahakkuk edilmeyen vergi için vergi zıyaı cezasının yüzde ellisi düşünülerek miktar itibariyle fazla olanı kesilmektedir.

Beyanname 2 türlü verilmektedir. İlki kâğıt üzerinde ikincisi ise elektronik ortam üzerindedir. Bazı beyannamelerin ise elektronik ortam üzerinde verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

3 çeşit vergi cezası bulunur;

 

1-Vergi ziyaı cezası

2-Usulsüzlük cezası

3-Kaçakçılık cezası

—Vergi ziyaı cezası için, daima vergi kaybının olması gerekir.

—Usulsüzlük cezası için ise vergi kaybının olması şart olmamaktadır.

—Özel usulsüzlük cezası kanun içerisinde özel olarak belirlenen işlem ve olaylarla ilgi kesilir.

—Vergi zıyaı cezası, tahakkuk edilmeyen vergi miktarı üzerinden hesaplnaır. Tahakkuk ettirilmeyen vergiyi ise;

  1. Mükellefin kendisi beyan eder ise, vergi tutarının yaklaşık olarak yüzde 50’si kadar
  2. İdare tespit eder ya da inceleme esnasında çıkarsa, hesaplanan verginin bir katı miktarında
  3. Kaçakçılık suçları sebebi ile ortaya çıkarsa, hesaplanmış olan verginin 3 katı tutarında vergi zıyaı cezası kesilmektedir.

Gerekli kişilerin elektronik ortam üzerinde göndermek mecburiyetinde olduğu kanuni süreler bulunmaktadır. Bu süre esnasında eğer gönderilmemesi durumunda VUK Mük.355. maddede yer almakta olan ceza kesilmektedir. Kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezaları, herkese eşit haklar doğrultusunda uygulanmaktadır. Verilen bu zamanın dolup dolmadığını takip edildikten hemen sonra e-Beyannamelerin düzeltilmesinde ceza kesilmemektedir.

—Bir fiil (suç) ya da hem Vergi Zıyaı Cezası, hem de Usulsüzlük cezaları kesilmesi gerekiyorsa, yüksek olan tutar kesilmektedir. Sadece vergi zıyaı cezası ile beraber usulsüzlük cezası karşılaştırılır. Özel usulsüzlük cezasının yanında vergi zıyaı cezası karşılaştırılmaz, ikisi de kesilmektedir.

—Vergi zıyaı cezası 5 yıl içerisinde birden fazla kez kesilmekte ise yüzde 50 arttırılır.

—Usulsüzlük cezası ise 2 yıl içerisinde birden fazla kez kesildiyse yüzde 25 arttırılır.

—Aynı yıl içerisinde, aynı türden birden fazla usulsüzlük cezası kesildiyse, bir den fazla cezalar ¼ oranında kesilmektedir.

—Beyannamenin zamanında ulaştırılamaması durumu re”sen takdir sebebi olarak adlandırılır. Beyanname verilmemesi esnasında idarenin Takdir Komisyonuna sevk etmesi gerekmektedir. İncelemeye sevk edilmeden beyanname ulaştırılması durumunda, bu beyannamedeki hesaplanan tutarlar re”sen takdir edilmiş gibi tarhiyat yapılmaktadır.

—Beyannamelerin zamanın verilmemiş olması günümüzde 1. Derece usulsüzlük sebebi olarak bilinir. Bu durum aynı zamanda re sen takdir sebebi bulunmasından dolayı ceza 2 kat uygulanıyor.

—Beyan süresi tarihinden 15 gün içerisinde verilmesi esnasında ise ll. Derece usulsüzlük uygulanıyor.

—Pişmanlık hükümlerinin yer alması için bir vergi kaybından bahsedilmesi gerekir. Bu yüzden ödeme çıkmayan beyannameler konusunda pişmanlık talep edilmemektedir.

—Kanuni zamanında sonra, pişmanlık ile verilmiş olan beyannamelere vergi zıyaı cezası kesilmemektedir. 1 kat 1. derece usulsüzlük cezası kesilir.

—Elektronik ortam üzerinde verilmesi mecburi beyannameler konusunda özel usulsüzlük cezası kesildiğinde ekstra usulsüzlük cezası kesilir.

Bu kanun içeresinde 86, 148, 149, 150, 256 ve 257.maddelerinde bulunan zorunluluklar ile mükerrer 257. Maddeye göre getirilen zorunluluklara uymak istemeyen (Kamu idare ve kurumlarına bilgi verme görevini yerine getirmemiş olan yöneticiler dahil);

Beyannamelerin kanuni zamanında sonra verilmesi durumunda uygulanacak olan özel usulsüzlük cezaları;

İlk 30 gün içinde verilen beyannamelere kesilecek olan özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanmaktadır. Bu tutarı da VUK 376. maddeye göre dilerseniz 2/3 oranında kolayca ödeyebilirsiniz.

İkinci 30 gün içinde verilmiş olan beyannamelere kesilecek özel usulsüzlük cezaları ise 1/5 oranında uygulanmaktadır. Bu tutarı da VUK 376. Madde kapsamında 2/3 oranında ödeyebilirsiniz.

Bu tarihlerden daha sonra verilecek olan beyannamelere kesilecek özel usulsüzlük cezasının tamamı uygulanmaktadır. Bu tutarı da VUK 376. maddeye göre 2/3 oranında ödüyorsunuz.

2017 Beyanname Vermeme Cezası

Özel usulsüzlük cezaları (VUK mük. md. 355)

(Bilgi vermekten çekinenler, Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz ödevlerine uymayanlar ile elektronik bildirim ve beyan zorunluluğuna uymayanlar için)

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400 TL
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700 TL
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında 350 TL

 

Bildirimlerin (BA, BS) düzeltilmesi esnasında uygulanacak olan özel usulsüzlük cezaları;

İlk 10 gün içinde yapılacak olan düzeltmelerde ceza uygulanmaz.

Takip edilen 15 gün içerisinde uygulanacak düzeltmelerde 1/5 oranında özel usulsüzlük cezası yapılır.

Bu sürelerden hemen sonra yapılacak olan düzeltmelere özel usulsüzlük cezasının tamamı uygulanmaktadır. Bu cezalar VUK. 376. maddelerine göre 2/3 oranında ödenmektedir.

BİR CEVAP BIRAK