Ana sayfa Ceza Sorgulamaları Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları

Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları

0
PAYLAŞ

TCK’NIN 69. Maddesinde, ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları konusundan bahsedilmektedir. Bu göre cezaya uğrayan kişin hak yoksunlukları ceza zamanaşımına kadar devam etmektedir.

Ceza Zaman Aşımı Süreleri

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 40 yıl, müebbet hapis cezası için 30 yıl, 20 yıl üzeri hapis cezasında 24 yıl, 5 yıl üzeri hapis gerektiren cezalarda 20 yıl, en fazla 5 yıl ve para cezasında 10 süre ile zamanaşımı süresi bulunmaktadır.

 

Suçu işleyen fail 12 yaşını doldurmuş ise cezanın yarısı kamu davasına dönüştürülmekte, 15 yaşını dolduran faillerde ise 3’te 2’si düşürülmektedir.

Yurtdışında işlenen suçlarda ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 10 yılı aşkın hapis cezalarında da zamanaşımı uygulanmamaktadır.

Kişinin farklı türden suçlar işlemesi durumunda en ağır ceza için uygun görülen sürenin geçmesi ile infaz gerçekleşmemektedir.

Ceza zamanaşımı süresi ise infazın kesintiye uğradığı veya hükmün gerçekleştiği süre itibari ile işlemeye başlamaktadır.

Ceza Zamanaşımında Uygulanmayacak Cezalar Nelerdir?

  1. maddede hangi suçların işlenmesi durumunda ceza zamanaşımında istisnai durumlar olduğu ifade edilmiştir. Bu maddeye göre yurtdışında işlenen suçlar durumunda 10 yılı aşkın hapis gerektiren, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren cezalarda zamanaşımı uygulanmamaktadır.

Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları

Türk Ceza Kanunu 69. Madde gereği, kişinin işlediği suçtan dolayı hak yoksunluğu ceza zamanaşımı süresi dolana kadar devam etmektedir. Belirlenen cezada infazın gerçekleşmesi durumunda hak yoksunluklarının uygulanması engellenmemektedir. 53. Madde de belirli haklardan yoksun bırakılma konusu açıklanmaktadır.

Bir kişinin bilinçli olarak işlediği bir suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılmasının sonucunda, devlet kadrolarında memuriyetten yoksun edinme, geçici veya süreli olarak kamu görevi üstlenilmesi, siyasi hak ve seçme, seçilme haklarından, velayet hakkından, vakıf, dernek, sendika gibi alanlardaki yönetici vasfından yoksun bırakılmaktadır.

Kişi işlediği suç gereği ceza süresi dolana kadar yoksun bırakıldığı bu hakları kullanamamaktadır.

Eğer kişi salıverilirse veya hapis cezası ertelenirse velayet, vesayet, kayyımlık ile ilgili hüküm uygulanmamaktadır.

Kısa süreli hapis cezalarında veya failin 18 yaşını doldurmaması durumunda yoksunluk hükümleri uygulanmamaktadır.

Kişinin sahip olduğu hak ve yetkilerden herhangi birini kötüye kullanması durumunda adli para cezasına çarptırılması uygun görülürse, hükümle belirtilen gün sayısının bir katı sürede hak ve yetkinin kişi tarafından kullanılması yasaklanmaktadır.

Kişi meslek, sanat veya trafik düzenini gerektirdiği durumlara aykırı davranış sergilediyse 3 aydan az 3 yıldan fazla olmamak kaydıyla meslek veya sanatın icrasından men, trafik düzeni söz konusu olduğundaysa ehliyete el konulma cezası uygulanabilmektedir.

TCK Kanunundaki Maddeleri PDF olarak indirmek için TIKLAYINIZ!

Türk Ceza Kanunundaki Maddeler

turk-ceza-kanunu

BİR CEVAP BIRAK