Ana sayfa Ceza Sorgulamaları Defter Tasdik Cezası

Defter Tasdik Cezası

0
PAYLAŞ

Daha çok tacirler aracılığı ile tutulan devletler TTK ve VUK’ta farklı şekillerde isimlendirilmekle beraber genel olarak aynı düzenlemeleri barındırmaktadır. Sadece açılış tasdiki ve kapanış tasdiki gibi konularda farklılık gösterir.

Vatandaşlar yılsonu içerisinde hangi defterleri tasdik edeceğini, hangisi ettirmesine gerek olmadığını, hangi defterlerin her yıl tasdik ettirilmesi zorunlu olduğunu, hangisinde tasdik yaptırmasına gerek kalmadığını, hangilerinin açılış tasdiki konusunda zorunlu yer aldığı, kapanış tasdiki hangisine yaptırılmalı veya yaptırmaması gerektiğini, tasdik işlemlerinin hangi sürede yapılması gerektiği gibi pek çok sorunun içinden çıkamaz duruma gelmektedir: Bu yazımız içerisinde kısaca defter tasdik cezasının ne olduğundan bahsedeceğiz.

Hangi Defterler Tasdik Edilmeli?

 

Türk Ticaret Kanunu içeriğine göre, gerçek ya da tüzel kişi olduğu fark etmeden her tacirlerin, envanter ve yevmiye defterlerini, tutması zorunlu duruma getirilmiştir. Ancak ikinci sınıf tüccarlar geçici bir zamanda bu zorunluluk dışında bırakılmaktadır. İkinci sınıf tüccarlar daha çok envanter defteri, yevmiye defteri ve defteri kebir tutmak yerine, işletme hesapları esasına göre defter tutabilir. Her tacirin tutması zorunlu olan defterler üst bölümde verilenlere ek olarak yönetim kurulu için defter, anonim şirketlerin pay defteri, anonim limitet ya da şahıs şirketlerinin genel kurul ve yönetim kurulu defteri olarak açıklanabilir.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan yevmiye, envanter ve defteri kebir; Vergi Usul Kanunu içerisinde birinci sınıf tüccarlar tarafından zorunlu tutulan defterler olarak sayılmaktadır. VUK’a göre ikinci sınıf derecesinde bulunan tüccarlar da işletme defteri tutması gerekir.

Açılış Tasdiki

TTK’ya göre tacirlerin kuruluş esnasında kullanımına başlamadan tasdik etmesi gereken defterler; defter-i kebir, yevmiye, yönetim kurulu karar defteri, envanter defteri, pay defterleri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri şeklinde açıklanmıştır. Açılış tasdiki faaliyete başlamadan hemen önce ilk aydan önceki ayın son tarihine kadar yapılması gerekir. Bu açılış tasdiki onayı her hesap dönemi içerisinde farklı farklı noterlerde yaptırılması gerekir. Onay yenileme şartı ile aynı defterler yeterli sayıda sayfa yer almadığına yeniden kullanılmaktadır. Herhangi bir şekilde tutulmuş olan defterler süresinden önce dolduğu zaman yeni defter için de açılış onayı yapılması gerekir. Limited şirketlerinde hala kullanılmaya devam eden pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile beraber ortaklar kurulu karar defteri hesap süresi boyunca açılış onayı olmadan kullanılır.

VUK esnasına göre açılış tastiki kanunda tasdik zorunluluğu yer alan diğer tüm defterler gibi her yıl açılış tasdikinin yapılması gerekir. Bu bilgiyle birlikte normal hesap dönemi tarihine sahip mükellefler örneğin 2016 senesi içerisinde kullandıkları defterleri yeni yıl da kullanmak istemeleri durumunda tasdik işlemini Ocak ayı son zamanına kadar yaptırmaları gerekir. Defterlerin açılış tasdiki yapılmadığı zaman tacirlere defter tasdik cezası uygulanır.

Kapanış Tasdiki

Kapanış tasdiki, VUK’da belirtmemesinden dolayı TTK hükümleri kapsamında uygulanır. Bu uygulama sadece yönetim kurulu, yevmiye ve müdürler kurulu karar defterleri için zorunlu olarak bulunur. Hesap döneminin ilk 6 ayının son zamanına kadar yevmiye defterleri onaylanması gerekir. Müdürler kurulu karar defteri eğer tutuyorlarsa bir ay içinde de o defter de tasdik edilmesi zorunludur. Kapanış tasdikinin hesap dönem zamanın ilk ayının sonuna kadar yaptırılması gerekir. Kapanış tasdiki yapılmadığında tacirlere cezai yaptırım uygulanır.

Defter Tasdik Cezası Ne Kadar?

Açılış ya da kapanış tasdiki yapılmaması olan defterler için, TTK’ya göre belirtilmiş olan ceza 5.209 TL idari para cezası şeklinde açıklanmıştır. Bu ücret 2017 tarihi için 5.408 TL olarak uygulanacak. VUK’da ise sadece açılış tasdikine ilişkin olarak bulunan hükümler yer verilmesinden dolayı cezalar da sadece açılış tasdiklerinde yapılır. Defterlerin kanunda belirtilmiş olan sürelerin sonundan itibaren; Hesap döneminden daha sonra 1 ay içinde tasdik edilmemiş olan defterler ikinci derece usulsüzlük olarak sayılmaktadır. Aynı şekilde bu süre içerisinde daha sonra tasdik ettirilen ya da tasdik işlemi yapılmayan defterler ise birinci derece bulunan usulsüzlük olarak belirlenir ve ceza kesilmektedir.

2016 yılı için uygulanacak olan idari ceza birinci derece yapılacak usulsüzlükler; sermaye şirketlerine 126 TL, 1. sınıf tüccarlar konusunda 80 TL olarak belirlenmiştir. Mükellefler konusunda ikinci derece usulsüzlükler 69 TL ve 40 TL olarak belirlendi. Açılış tasdiki yaptırılmaması durumu re’sen takdir nedeni olarak sayılır. Bunun yanı sıra, aksi konular yargı kararı bulunsa bile, vergi incelemesi yapıldığında tasdik edilmemiş yevmiye defteri tespit edilmesi durumunda, KDV indirimleri reddedilmekte ve KDV’ye ceza eklenir. Son olarak TTK’ya göre defter saklama süresi 10 yıl olarak hesaplanmıştır.

BİR CEVAP BIRAK