Ana sayfa Ceza Sorgulamaları İdari Para Cezası

İdari Para Cezası

0
PAYLAŞ

İdari para cezaları, devletin idari kurumları ve kuruluşları aracılığı ile verilmekte olan para cezalarına denmektedir. Bakanlıklar, sosyal güvenlik kurumları, kaymakamlık, emniyet, belediyeler, valilik, genel müdürlükler idari para cezası verme yetkisi olan kurumlardır. Mahkemelerce verilecek olan para cezaları ise adli para cezası olarak adlandırılır. İdari para cezaları insanların kabahat manasına gelmiş olan eylemlerine karşı verilir. Bu nedenle idari para cezası ödenmemesi durumlarda, bu ceza hapis cezasına çevrilmez. Çünkü idari para cezası herhangi bir suç karşılığında verilen bir ceza olmamakla, kabahat mantığındaki eylemler için belirlenen bir yaptırım türü yer almasından dolayı hapis cezasına çevrilmemektedir. Bunun yanında adli sicil kaydına da işlenmez. Adli sicil kayıtlarında sadece, işlenmiş olan herhangi bir suçun, karşılığı olarak verilen kesinleşmiş cezalar konusunda tutulur. İdari para cezasının ödenmemesi durumunda, cezanın tahsili konusunda borçlu kişinin hakkında sadece icra işlemleri yapılabilir. Uygulama sırasında, kişinin adına kayıtlı taşınmaz bulunan mallarla araba ya da banka hesaplarına haciz konulmamaktadır. Cezalı bulunan vatandaşın evine giderek fiili haciz uygulaması gerçekleştirilmez. Ancak ev haczine gidildiği zaman cezalı kişinin yasal şekilde ev eşyaları haciz edilir. İdari para cezalarına örnek vermemiz gerekir, trafik cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile işveren kişiye kesilmiş olan cezalar, yoklama kaçağı veya bakaya kalma suçu nedeni ile Askeri Ceza Yasası gereğince verilmiş olan cezalar, imar kirliliği sebebi ile belediye encümeni tarafından verilen cezalar olarak sıralanabilir.

İdari para cezalarının tahsili konusunda kişilerin ekonomik durumuna göre belirlenmektedir. Eğer ceza alan kişinin ekonomik durumu iyi olmaması durumunda ve ceza tutarını peşin olarak ödeyecek ekonomik gücü bulunmuyorsa bir yıl içinde 4 eşit taksit ile beraber ödeme işlemini yapabilme rahatlığını devlet tarafından ilgili kişiye sunulmaktadır. Ceza tutarı ilgili bulunan taksit günlerinde ödenmez ise tek seferde cezaların tamamı ilgili kişiden tahsil edilir. Ceza alan kişinin istemesi halinde ceza işlemini uygulayan kamu görevlilerine ceza tutarını peşin ödeyebilme hakkına sahip olmaktadır. Bu peşin ödeme işlemlerinde de ceza alan kişi ceza tutarının yaklaşık olarak üç de birlik kısmını ödemektedir.

Ayrıca idari para cezaları sadece kişilere tebliğ edilmektedir. İdari para cezaları vatandaşın huzurunda verilmektedir. Bunun yanında tebligat yoluyla da verilir. Ulaştırılmış olan idari yaptırım kararlarının ilgili kişilerin huzurunda verilmesi hazırlanmış olan tutanakta açıkça belirtilir. Eğer ilgili kişi verilmiş olan karara itiraz etmek istemesi durumunda tutanakta yetkili mercii ve itiraz süresi belirlenir. Tüzel kişi hakkında verilen idari kararlar mutlaka tüzel kişiye bildirilir. Kişilerin idari para cezalarına itiraz hakkı da yer alır. Kişilerin idari para cezasına itiraz süreleri ise yaklaşık olarak on beş gündür. İtiraz süresi, söz konusu bulunan idari para cezasının söz konusu olan kişiye tebliğ tarihinden, kısacası para cezasına dair olan yaptırım kararlarının eline ulaşmasından itibaren başlar. İdari para cezası, cezanın muhatabı bulunan vatandaşa gönderildiği zamanlarda ise, söz konusu olan cezaya itiraz sürelerinin ve itiraz merciinin gösterilmesi gerekir. Fakat bu uygulamada para cezalarının usulsüz şekilde muhataplarına tebliğ edildiği, itiraz edilmesi gereken merciin ve itiraz süresinin belirtilmediği görülmektedir. İtiraz merciinin ve süresinin tebligat üzerinde gösterilmesinin zorunlu olmasının önemi şu şekilde olmaktadır. Bazı idari kurumların özel yasaları içerisinde on beş gün olan genel itiraz süresinden ayrı olabilecek bir itiraz süresi bulunur.

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun vermiş olduğu idari para cezasına karşı şekilde genel itiraz yollarından ayrı bulunan bir itiraz yolu düzenlenir. Bu esnada direk mahkemelere dava açmak mümkün olmuyor. Dava açmadan hemen önce, idari itiraz yolunun kullanılması gerekir. SGK’nın bünyesinde, İdari Para Cezasına İtiraz Komisyonları yer aldığından hakkında idari para cezası verilecek olan vatandaş ya da kurum, ilk olarak para cezalarına karşı, İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu’na on beş gün içinde bizzat ya da iadeli taahhütlü mektup ile itiraz edilmektedir. İdari Para Cezasına İtiraz Komisyonu, ilgili vatandaşın itirazını reddetmesi durumda, ret kararının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde İdare Mahkemesi’ne cezanın iptali konusunda dava açmaktadır. İdari para cezasının ödenmemesi durumunda ise idari para cezası hapis cezasına çevrilmemekte, idari para cezası içeren kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde itiraz edilmediği zaman karar kesinleşmektedir. Kararın kesinleşmesi ile beraber de söz konusu olacak kurum İcra Müdürlükleri aracılığı ile icra ve haciz işlemlerine başlar. Ayrıca idari para cezaları, kabahat niteliğinde bulunan suçlar sebebi ile verildiğinden adli sicil kaydına işlenme durumu olmamaktadır. Adli sicil kayıtları, sadece işlenmiş olan bir suç karşılığında mahkemeler aracılığı ile verilen kesinleşmiş olan cezalar için tutulmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK