Ana sayfa Blog Kamu İhale Kanunu Nedir?

Kamu İhale Kanunu Nedir?

0
PAYLAŞ

4734 sayılı kanun maddesi ihaleleri ilgilendiren konularda kanun koyucu tarafından oluşturulmuştur. Hukuk kuralları toplumsal yaşamın sürdürülmesinde ve insanlar arası ilişkilerde düzenleme yapma gücüne sahip yaptırımları içerir. Kamu ihale kanunu nedir? Dendiğinde ise kamusal alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar söz konusu olduğunda uygulanan ihalelere yönelik sorunlar için başvurulacak hukuk kurallarından söz edilmiş olur. Kamu ihale kanunu ile keyfi uygulamaların önüne geçilmeye çalışılır.

Kamuya ait mal ve hizmet alımlarında ya da yapım işlerinde devlet bizzat kendisi görev alabileceği gibi bazı durumlarda kendisi ile bağı olmayan 3.Kişiler vasıtası ile bu işleri yaptırmak ister. Bu durumda da ihale yöntemine başvurur.

Kamu ihaleleri açılacağı zaman buna katılacak olanlarda bazı şartlar aranırken aynı zamanda bu ihaleler hukuk kurallarına uygun olarak düzenlenir. Kamu menfaatlerinin korunması ve kısıtlı kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için ihalelere gereksinim duyulur.

 

Kamu alımları düzenleneceği zaman devreye giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ayrıca sözleşmeleri ilgilendiren 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu kamu haklarını korumak için uygulanır.

Kamu İhalesi Nedir?

Kamunun ortaya çıkan gereksinimleri bizzat devlet eliyle karşılanabileceği gibi mal ve hizmet alımı gerekli olduğunda ihale açılarak 3. Kişilere de bu görev verilebilir. Kamu ihalesi nedir? Dendiğinde kamunun ihtiyaçlarını karşılamak için açılacak ihalelerden söz edilir.

Bu usuller sayesinde mal ve hizmet alımı ya da yapım işlerini gerçekleştirmek mümkün olurken ayrıca kamu kaynakları da etkin ve verimli olarak kullanılmış olur. Kamu ihaleleri belli usullere uygun olarak yapılır.

Kamu ihale usulleri kanunlar çerçevesinde uygulanırken ihaleye katılım şartlarını taşıyan kişiler bu yöntemlere uygun olarak teklif verirler.

İhale Usulleri Nedir, Nasıl Yapılır?

Kamu ihaleleri belli usullere uygun olarak düzenlenmek zorundadır. İhale usulleri nedir, nasıl yapılır? Bu sebeplerle merak edilir. Kamunun ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılan ihaleler hukuk kurallarına uygun olarak gerçekleştirilirken bu kuralların aynı zamanda dinamik bir yapıda olması ve değişim için uyum göstermesi kamu kurumlarının ihtiyaçlarının hızlı karşılanması açısından gerekli görülür.

İhale usullerinden söz edileceği zaman çeşitli yöntemlerin uygulandığı görülür. Bu metotlar arasında ise açık ihale usulü, pazarlık usulü ve istekliler arasında gerçekleşen ihale usulü olarak sıralama yapmak mümkündür. Açılacak ihalenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uygulanacak yöntemler belirlenir.

İhale usulleri hukuka uygunluk çerçevesinde yapılırken kamu ihale hukuku kamunun menfaatlerinin korunmasında ve güvence altına alınmasında gerekli olan kuralları kapsar. Hukuk ayrıca kişi haklarının korunmasında da başvurulan bilimsel bir disiplindir. Bundan dolayı da insanları ilgilendiren her tür konuda hukuk kurallarına başvurulur.

İhale kanunu ile kamu alımlarının en verimli şekilde yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır. İhaleye katılımın bütün isteklilere açık olması, ihalenin denetime açık olması ve şeffaf olması güvenilirlik açısından gerekli olan bir ön koşuldur.

BİR CEVAP BIRAK