Ana sayfa Ceza Sorgulamaları Karar Düzeltme Para Cezası

Karar Düzeltme Para Cezası

0
PAYLAŞ

Çeşitli konularla ilgili karar düzeltme para cezası talebinde bulunmak istiyorsanız öncelikle ilgili kuruma karar düzeltme ile ilgili bir bilgilendirme yapmanız gerekmektedir. Kuruma yazdığınız bilgilendirme dilekçesinin sonuçlanması için bir süre cevap beklemeniz gerekebilmektedir.

Karar Düzeltme Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Karar düzeltme dilekçesi göndermeden önce dilekçe nasıl yazılmalı, bunu bilmeniz gerekmektedir. Dilekçenizde mutlaka resmi bir dil kullanmaya dikkat etmelisiniz. Dilekçenin ilk kısmında bilgilendirmeyi göndereceğiniz idari başkanlık bilgisini belirtmelisiniz. Bu kısmı büyük harflerle yazmalısınız. Örnek: Yargıtay..….Hukuk Dairesi Başkanlığı’na Sunulmak Üzere

 

Giriş kısmında esas no ve karar no bilgilerine de yer vermelisiniz. Bu kısmın ardından karar düzeltme talebinde bulunan davacı ismi ve davalı isimleri de dilekçeye yazılmalıdır. Dilekçe resmi bir dille kurum ve kuruluş isimleri içererek yazılmaya dikkat edilmelidir. Dilekçeye tebliğ tarihi de belirtilmeli, düzeltme nedenleri 2 madde halinde sunulmalıdır. Hazırlanan dilekçe dilekçeyi yazan kişi tarafından ad soyad yazılarak imzalanmalıdır.

Karar Düzeltme Para Cezası

1 Aralık 2015 tarihi itibariyle karar düzeltme para cezası miktarı 250.60 TL olarak belirlenmiştir.

2017 Karar Düzeltme Para Cezası

İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

Karar Düzeltme Para Cezası Nedir?

Dilekçe tebliğ edildikten sonra 15 günlük bir süreye tabi tutulmaktadır. Başvuru gerçekleştikten sonra 15 gün sonra mutlaka bir dönüş yapılmaktadır. Yasal bir durumun düzeltilmesini isteyen herkes başvuruda ve itirazda bulunma hakkına sahiptir. Ülke genelinde yaşayan tüm vatandaşlar bu durumlarda dilekçe yazma, bilgilendirme hakkına sahiptir. Yargıtay yapılan başvuruları değerlendirerek reddedilme veya kabul edilme gerekçelerini göstererek dönüş yapmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK