Ana sayfa Noter Sorgulama Noter Defter Tasdik Ücreti Sorgulama 2017

Noter Defter Tasdik Ücreti Sorgulama 2017

0
PAYLAŞ

Türkiye’de hizmet vermekte olan ve bu hizmeti kurumsal bir şekilde yapmakta olan işletmelerin tümü belli kurallar dahilinde hareket etmek zorundadır. Uyulması gereken tüm yükümlülükler arasında noter defter tasdiki işlemleri de bulunmaktadır. Serbest muhasebecilik yapanlar ve mali müşavirler defter tasdikleri hakkında noterlerdeki herhangi bir işlerini yapmak için Noterler Birliğinin Giriş sayfasından giriş yaparak işlemlerini nasıl yapmaları hakkında TURMOB isimli birim tarafından yayınlayan bildiriyi okumalıdırlar.

Noter defter tasdik yani kısa ismi ile TTK tarafından belirtildiği gibi ticari olarak tutulması önemli olan defterlerin kullanılmaya başlanılmadan önce tasdik edilmesi gerektiğini belirtilmiş fakat bu tasdik işlemlerinin zamanı belirtilmemiştir. Notere gidildiği vakit noterler tarafından tasdikletilmiş olan defterler genellikle uygulanan fiyat tutarları yönergeleri arasında bulunmaktadır. Her sene olduğu gibi bu fiyat yönergeleri ile farklı olarak ve belirtilmiş olan bu ücretler dahilinde bakılması ve bu konuda bilgi sahibi olunması gerekir. Bu yazımızda sizlere noter defter tasdik ücretlerinin nasıl sorgulama yapılacağı ile ilgili bilgiler vereceğiz.

Defter Tasdik Zamanları

 

Uzun zamanlardan beri işine devam eden kişilerin defterlerinin kullanılacağı yıldan itibaren gelen en son ayda tasdiklerini yapmaları gerekmektedir. Hesap yapacakları dönemlerde Maliye tarafından belirtilmiş olanlar bu defterin kullanılması gereken hesap döneminden öncelikli olarak en son ayda bu tasdikleri yapmaları gerekmektedir. Sınıf değişikliği yapmış olanlar, yeni bir işe başlamış olanlar, yeni bir mükellefiyete girmiş olanlar; işe başlama tarihinden, sınıf değiştirme vaktinden ve yeni olan mükellefiyete girme tarihlerinden daha önceki ayda;  vergi muafiyetleri artmış olanlar ise muaflıktan çıktıkları için o tarihten başlayarak ilk on gün içinde defter tasdiki yapmak zorundadır. Bunun yanı sıra defterlerini bir yıl daha fazla kullanmak isteyen kişiler ocak ayı bitmeden önce bu tasdiklerini yapmaları mecburidir.

Tasdik Edilmekte Zorunlu Yasal Defterler Hangileridir?

Envanter ve buna ek olarak yevmiye defterleri, çiftçi işletme defterleri, işletme defterleri, nakliyat vergisi defterleri, yabancı nakliyat şirketlerinin hasılat defterleri, istihsal ve imalat vergi defterleri, serbest meslek kazanç defterleri gibi tasdik edilmekte mutlaka zorunlu olan yasal defterlerin içerisine katılmaktadır.

Buna bağlı olarak noter defter tasdik işlemleri, muhasebe işlemlerine ek olarak mükelleflerin imalat defterlerini tasdik ettirmek gibi herhangi bir mecburiyetleri de olmamaktadır. Gerçek olarak ve tüzel kişilerin tasdik ettirmek ile zorunlu olduğu yasal defterler, yevmiye defterleri, envanter defteri, defter-i kebir, karar defterleri olarak isimlendirilmiştir. Karar defter çeşitlerinin gerçek kişiler tarafından tasdik edilmesinde hiçbir gereklilik bulunmamaktadır. İdare meclislerinde hükmi olarak şahısların gerekli tutmaya mecbur tutuldukları defterlerden farklı bir şekilde pay sahipleri defterlerini ve toplantı ve müzakere defterini bunlara bağlı olarak idare meclisi kararlar defterlerini mutlaka tutmakta zorunludurlar.

2017 Yılı Noter Defter Tasdik Ücreti Sorgulama

Çok uzun süreden beri noter defter tasdik ücretleri her il için çeşitli ücretlendirilmeler ile belirlenmiştir. Noter tasdik ücretleri sorgulama işlemleri son zamanlarda tüm yasal ve resmi işlemler gibi internet üzerinden yapılabilmektedir. Kurum ve kuruluşlara gitmeden tüm haberleri aldığımız bir telefon bile etmeden tüm resmi işlemlerimizi online olarak internet üzerinden yaptığımız gibi, noter defter tasdik ücretlerini de internet üzerinden sorgulama yapabiliyoruz.  Noter defter tasdik ücretlerinin il il olarak aşağıda belirtilmiş olan ücretlendirilmelerini öğrenebilirsiniz. Şehirlere göre 2016 yılı Noter Defter Tasdik Ücretleri;

2017 Yılı Noter Defter Tasdik Ücretleri

2017 Yılı İstanbul Defter Tasdik Ücretleri

2017 Yılı Çorum Defter Tasdik Ücretleri

2017 Yılı Mersin Defter Tasdik Ücretleri

2017 Yılı Aksaray Defter Tasdik Ücretleri

2017 Yılı Gaziantep Defter Tasdik Ücretleri

GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Gaziantep : 07.12.2016
Yönetim Krl.Karar Tarihi : 2016-475-67
Konu : 2017 Yılı Mükellef için Defter ve Sarf Malzeme Katılım Giderleri Hk.

SAYIN ÜYEMİZ
Oda Danışma Meclisimizin 01/12/2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda 2016/8 sayılı karar ile 2017 yılında kullanılacak olan ticari defterler, noter masrafları,2017 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğinde karar alınmıştır.

2017 YILI MÜKELLEF İÇİN DEFTER VE SARF MALZEME KATILIM GİDERLERİ

1.İŞLETME DEFTERİ-SERBEST MESLEK DEFTERİ (İŞÇİSİZ) :400,00-TL
İşletme Defteri, noter tasdik ücreti,2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri,e-beyanname,e-bildirge,tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.2017 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarın binde 9,48’i damga vergisi bedeli vs.

2.İŞLETME DEFTERİ –SERBEST MESLEK DEFTERİ( İŞÇİLİ) :500,00-TL
İşletme Defteri, noter tasdik ücreti,2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri,Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış,aylık prim hizmet cetveli,aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri,ücretli izin takip belgesi,işçi özlük dosyası,ücret pusulası,çalışma belgesi ,e-beyanname,e-bildirgeler ile ilgili beyanname ,bildirge,tahakkuk,makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.2017 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

3.BİLANÇO USULÜ DEFTER (ŞAHIS) (İŞÇİSİZ) :750,00-TL
Yevmiye, defteri kebir,Envanter,noter tasdik ücreti,2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar .12 aylık evrak alım,fotokopi giderleri,e-beyanname,e-bildirge,tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.2017 yılı ücret sözleşme yıllık tutarının binde 9,48’i damga vergisi bedeli vs.

4.BİLANÇO USULÜ DEFTER (ŞAHIS) (İŞÇİLİ) :1000,00-TL
Yevmiye,defteri kebir,Envanter,noter tasdik ücreti,2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar .12 aylık evrak alım,fotokopi giderleri,Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış,aylık prim hizmet cetveli,aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri,ücretli izin takip belgesi,işçi özlük dosyası,ücret pusulası,çalışma belgesi ,e-beyanname,e-bildirgeler ile ilgili beyanname ,bildirge,tahakkuk,makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.2017 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

5.BİLANÇO USULÜ DEFTER (SERMAYE ŞİRKETLERİ) (İŞÇİSİZ) :1.200,00-TL
Yevmiye, defteri kebir,Envanter,ile pay defteri,yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defter,noter tasdik ücreti,2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.12 aylık evrak alım fotokopi giderleri,e-beyanname,e-bildirge,internet kullanım masrafları vs.2017 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

6.BİLANÇO USULÜ DEFTER(SERMAYE ŞİRKETLERİ ) (İŞÇİLİ) :1.500,00-TL
Yevmiye,defteri kebir,Envanter,ile pay defteri,yönetim kurulu karar karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defter,noter tasdik ücreti,2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.12 aylık evrak alım fotokopi giderleri, Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış,aylık prim hizmet cetveli,aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri,ücretli izin takip belgesi,işçi özlük dosyası,ücret pusulası,çalışma belgesi ,e-beyanname,e-bildirgeler ile ilgili beyanname ,bildirge,tahakkuk,makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.2017 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

7.E-DEFTERE GEÇEN FİRMALARDAN ALINACAK ÜCRET ( İŞLEMLERİ BÜRODA TAKİP EDİLEN ): 1.500,00 TL

8.KAPANIŞ TASDİKİ: 200,00 TL

Notlar :
1-2017 yılında vereceğimiz müşterilerinizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisine tabidir.
2-Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda tablo da gösterilen rakamlara dahil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir. Değişiklik olmadığı takdirde hazırda bulunan Ticaret Sicil Tasdiknameleri geçerliliğine koruyacaktır.
3-Şubesi olan firmalarda % 10 fark eklenemesi öngörülmüştür
4-Yukarıdaki tarife asgari tarifedir.
5-Yukarıdaki tarife 100 sayfa deftere göre belirlenmiştir.
6-Yukarıdaki karara uyulup uyulmaması ihtiyaridir.

2017 Yılı Nevşehir Defter Tasdik Ücretleri

Odamız Danışma meclisinin 18.11.2016 tarihinde yapışmış olduğu toplantında , 2017 yılında kullanılacak ticari defterler, noter masrafları, 2017 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer masraflar için mükelleflerinizden tahsil edilecek asgari defter tasdik ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki karar alınmıştır.

1. İSLETME DEFTERİ : 300,00.-TL
İşletme defteri, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.

2. BİLANÇO USULÜ DEFTER : 700,00.-TL
Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs

3. SERMAYE ŞİRKETLERİ : 1000,00.-TL
Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defteri, Karar defteri noter tasdik ücreti 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs

Not : Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda gösterilen rakamlara dâhil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir. Değişiklik olmadığı taktirde hazırda bulunan Ticaret Sicil Tasdiknameleri geçerliliğini koruyacaktır.

2017 Yılı Adana Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayın

2017 Yılı Ankara Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayın

2017 Yılı Bursa Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayın

2017 Yılı Kocaeli Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayın

2017 Yılı Sivas Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayın

2017 Yılı Konya Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayın

2017 Yılı Adıyaman Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayın

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Odaları İnternet Siteleri

Noter Defter Tasdik İşlemleri İçin TIKLAYINIZ!

BİR CEVAP BIRAK