Ana sayfa Noter Sorgulama Noter Satış Sözleşmesi Sorgulama

Noter Satış Sözleşmesi Sorgulama

0
PAYLAŞ

Günümüz şartlarında zorunlu trafik sigortası yaptırmadan da noter kanalı ile satış sözleşmesi sorgulama işlemi sayesinde araç satışı yapabilmek mümkündür. Noter kanalı ile satış sözleşmesi imzalanabilmesi için araç satışı yapılırken aracın MTV’sinin mutlaka ödenmiş olması gerekir. Eğer ödenmemiş ise bu vergiyi satıcı kesinlikle ödemelidir.

Araç Satarken-Alırken Para Ne Zaman Verilir-Alınır?

Araç satışı ve alışı yaparken para teslimini yapabilmek için alıcı olan kişi ile aracını satan kişi beraber bankaya giderler. Araca alıcı olan kişi araba parasını banka hesabına yatırması gereklidir ve arabanın yeteri kadar parasını bankadan bloke çek olarak yazdırır. Bloke çekler, çeki yazan kişinin hesabındaki gereği kadar parasına bankanın el koyması ve çeki getiren kişiyeyse çekin üzerinde yazan miktar kadar para vermesidir. Alıcı olan kişiyse bloke çeki yazdırdıktan sonra çeki alıp satıcı ile beraber notere gitmelidir. Noter üzerinden aracın satış sözleşmesine ait olan işlemleri tamamlayarak imza atılma aşamasında, alıcı elinde olan bloke edilmiş çek satıcı olan kişiye teslim edilir. Satıcı ve alıcı imza atar ve satış işlemi tam anlamı ile bitirilmiş olur. Satış işleminin bitirilmesinden sonra satıcı elindeki bloke edilmiş çeki düzenleyen bankaya götürerek tahsil eder.

 

Noterin bu araç satış işlemleri esnasında karşınıza çıkacak olan masraf tutarı ortalama olarak 126 TL’dir. Noter satış sözleşmesiyle araç satış işlemleri sonrasında plaka değişikliği yapılacaksa fiyat biraz yükselerek 243 TL tutarlarına gelmektedir.

Noterden Önce Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Noter satış sözleşmesi sorgulama işlemi yapmak için gerekli olan işlemler üzerinde araç satışını gerçekleştirebilmek isteyenler için Motorlu Taşıtlar vergisi ve buna ek olarak trafik cezası kontrolünün yapılması mutlaka gerekli olan bir uygulamadır. Vergi borcu veya trafik cezasının bulunması ile araç satışına engel olacak bir durum olarak görülmektedir. Araca dair herhangi bir borcun bulunması aracın satışına engel olabilecek bir vaziyettir. Satışı yapılacak olan aracın borçları satış öncesinde mutlaka ödemesi gerekmektedir.

Buna ek olarak mutlaka satıştan önce aracın muayene kontrolü yaptırılması gerekmektedir. Muayenesi yapılmamış araçların her zaman satış işlemleri gerçekleştirilemez.

Zorunlu trafik sigorta kontrolünü yaptırmak ve bu sigorta eğer yok ise bu sigortayı mutlaka yaptırmak gereklidir. Zorunlu trafik sigorta kontrollerinin olmaması durumunda araç satışına engel olabilecek bir durum ortaya çıkmaktadır ve aracı sigortası olmayan bir şekilde trafiğe çıkarmak ise tüm sorumluluğu aracı satın almış olan kişiye yüklenmiş olacaktır.

Satış Devir ve Tescil İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Noter satış sözleşmesi sorgulama işlemlerinin tamamlanabilmesi için, ruhsat veya kayıp olması durumlarında trafik belgesi, geçici tescil belgesi, geçerliliği olan bir kimlik belgesi yani (nüfus cüzdanı, avukat kimliği, ehliyet, pasaport, gibi), vergi numarası, vekâletname, imza sirküsü (tüzel kişiler için) gereklidir.

Noter satışlarında lüzumlu belgelerin kontrolü işlemi ve lüzumlu olan tüm belgeler, noter tarafından denetim edilmekte ve eksiklik, hatalı bir belgenin bulunması halinde bunların tamamlanması ilgili kişilere noter tarafından bildirilir. Tamamlanmayan belgeler üzerinden kesinlikle işlem yapılmaz.

Noter masrafının ödenme işlemi her zaman alıcı tarafından yapılmaktadır. Satışı yapılan aracın sigortasının olmaması halinde satışta herhangi bir engel ile karşılaşılmaz. Aracın trafik borcunun olması satış işleminin gerçekleştirilmesine engeldir. Aracın üzerine olan tüm borçlar anlaşmalı kişilerce ödendikten sonra satış tam olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Noterde Yapılacak Olan İşlemler Nelerdir?

Noterde işlem yapmak isteyen kişilerin mutlaka gerekli olan belgelerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Alıcı olan ve satıcı olan kişilerin kimlik ve buna ek olarak ehliyetlerinin kontrol edilmesi mecburidir. Aracın satış devir ve tescil işlemlerine engel bir durumu olup olmadığı kontrol edilmesi gereken önemli işlemlerdendir. Satış sözleşmesinin hemen hazırlandıktan sonra, alım ve satım yapan tarafların ve noterin sözleşmeyi imzalaması mecburidir. Satışın ve buna ek olarak aynı zamanda tescil işleminin yapılması gerekli işlemler arasındadır. Yeni sahipler için düzenlenmiş tescile ilişkin geçici belgenin tamamıyla düzenlenmesi gerekir. Noter tarafından istenilen belgelerin kişilerce alınması şarttır. Var ise seferberlik görev emrinin alıcıya tebliğ edilmiş olması noter satış sözleşmesi sorgulaması esnasında mutlaka gerekli olan işlemler arasındadır.

Noter Sonrası İşlemler Nelerdir?

Noter satış sözleşmesi işlemleri sorgulamasından daha sonra yeni alıcı kimsenin 15 gün içerisinde mutlaka ilgili olan tescil büroları üzerinden (Tescile ilişkin geçici belgede belirtilmiş yerler) tescil belgesini elden alması gereklidir. Alıcı olan kişi 15 gün dolmadan tescil belgesini almazsa tescil belgesi adres kayıt sisteminde belirtilmiş olan adrese Emniyet Genel Müdürlüğü veya yetkilendirilen kurum bünyesinden direk olarak postalanmaktadır. Yeni alıcı olan kişi ise 10 gün içinde satın aldığı araca ait zorunlu trafik sigortasını yaptırmak ile mükelleftir.

Noter Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Bir taşınmaz malın satış sözleşmesi yapılmasının istenmiş olma hakkını veren bir ön sözleşme yapılmasına taşınmaz satış vaadi sözleşmesi denilmektedir. Taraflar düzenlemiş oldukları bu ön sözleşme ile ana sözleşmelerin sağlanması için tüm bu sözleşmeleri hüküm altına almayı istemektedir. Ön sözleşmenin sağlanabilmesi ve taraflardan birisinin de üzerine düşen yükümlülüğü yapmadığı zaman diğer tarafın borcu ödemesini istemek için talep hakkı doğacaktır.

Bu taşınamaz satış vaadi sözleşmesinin geçerli olması için noter tarafından düzenmiş olması noter satış sözleşmesi sorgulama işlemlerinin yapılması da gerekmektedir. Her iki taraf da bu şekilde noterde düzenlenmesi gereken ön sözleşme sınıflandırmasında satış vaadi sözleşmesi ile birlikte ana sözleşmeyi elde etme iradesini ortaya koyar. Bu durumdaki önemli olan bölüm ise her iki tarafın da iradesinin açık bir şekilde ortaya konulmuş olmasıdır. Tek taraflı olduğunda sistem bir beyan olan belge satışı vaadi sözleşmesini bu nitelikte değerlendirmez. Tapu muhafızları veya buna ek olarak tapu sicil memurları ana sözleşmeyi düzenlemeye yetkili kişilerdir. Ve bu konuda satım vaadi sözleşmesini de düzenleyebilmektedirler. Satış vaadi sözleşmelerinin ilgili kişisi olan kişilere ayni hak tanınmaz. Yalnızca kişisel haklar sağlamaktadır. Yine bu satış vaatleri sözleşmelerinin tapu kütüğüne şerh düşülmesi sözleşme tarafı olan kişilerce herhangi bir kişi tarafından talep edilebilmektedir. Noterlerde usulüne uygun olarak bu belgeler düzenlenirse, tapu kütüğüne şerh edilmemiş olduğu takdirde bile geçerli sayılarak işleme sokulacaktır. Satış vaadi sözleşmesinin tapu üzerinde şerh edilmesinden başlamış olarak beş yıl içinde satış, haciz, ipotek işlemlerinin hiç birisi yapılamaz ve buna benzer irtifak haklarınca tapuya da tescil edilemez. Tapuya şerh edilmiş olan satış vaadi sözleşmeleri hüküm ve sonuç doğurmaya on sene daha devam edebilir.

BİR CEVAP BIRAK