Ana sayfa Noter Sorgulama Noter Vekâlet Ücretleri Sorgulama

Noter Vekâlet Ücretleri Sorgulama

0
PAYLAŞ

Vekâletname bir kimsenin diğer bir kimseyi kendi ismine hareket edebilmesi için yetkilendirme yaptığı belgeye verilen isimdir. Vekâletnameler, yurt dışında olanlar veya teknik bilgi sahibi olanların tarafından temsil edilmesi gerektiği düşünenler, işlerini devam edebilmesi için yararlıdır. Diğer bir vekâletname isteği de bir sağlık sorunu durumunda işlerin başka bir kişi tarafından yürütülmesi için yapılır. Bu vekâletlerin geçerliliği konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Bu belgeler sayesinde bireylere genel yetkiler verilebileceği gibi sınırlı yetkiler de verebilmek mümkündür. Vekâlet çeşitleri yazılı olabileceği gibi sözlü de vekâlet olabilir. Kendisinin vekâlet verme irade beyanına ulaşan kişi, vekâletin gereğini yerine getirir ve vekâleti kabul etmiş olur. Vekâletin kabulü işlemi, vekâlet verme teklifinin hemen ardından yapılmak zorunda olan bir işlem değildir. Vekâlet verme işlemi için müvekkil ve vekilin aynı anda aynı yerde bulunması vekâlet verme şartlarından değildir. Vekâletten her iki tarafın da dönme hakkı bulunmaktadır. Müvekkiller ve vekiller kural olarak dilediği andan itibaren vekâlete son verebilir.

Belgelerin söz konusu ülke kuralları dahilinde hazırlanması, o ülkede bulunan bir noter tarafından tasdik edilmesi vekâlet işlemleri için mutlaka gerekir. Vekâlet verme işleminin yapıldığı yerler noterlerdir. Bizler sizler için bu yazımızda noter vekâlet ücretleri sorgulama hakkında bir çok bilgiler vereceğiz.

Noterde vekâletname işlemleri yapacaksanız o zaman size en yakın noter bürosunu bulabilmek için yazımızın son kısmında verdiğimiz linke bir kez tıklayabilirsiniz. Eğer işlem Türkiye’de gerçekleşecek ise kişilerin noter huzurunda imza atmaları mecburidir. Yataktan kalkamayacak durum içinde olan hastalar, belli bir ücret karşılığında noterlik yapan kişinin eve gelmesiyle işlemlerini yapabilirler. Türkiye sınırları içinde her noter bu hizmeti vermekle yükümlüdür. Vekâletnameyi veren kişinin tüzel bir kişilik olması durumundaysa, o tüzel kişiliği temsil etmekte olan kişinin yetkili olduğunu ispatlaması da noter tarafından istenebilir.

 

Türkiye’de uygulamada olan 2 tane vekâletname türü bulunmaktadır:

 • Özel vekâletname
 • Genel vekâletname

Yapacağınız işlemler dahilinde hangi tür vekâletname çıkartmanız gerektiği bilgisini noter kendisi vermektedir. Genel vekâletnameler, birden fazla işin yapılması için verilir ve verilen süre kadar kullanılma olasılığı olan vekâletname türüdür. Bir avukata birden fazla işin yürütülebilmesi adına verilmiş olan bir vekâletnameler bu sınıfa girer. Özel vekâletnameler ise, belirli bir iş için ve belirli maddeler belirtilerek hazırlanan vekâletname türleridir. Bir avukata boşanma davası açabilmesi için verilen vekâletnameler özel vekâletname olarak isimlendirilir.

Notere vekâlet vermek için gidildiği takdirde noter bizden birtakım belgeler ister. Bu belgeler aşağıda yazıldığı gibidir.

Noter İçin Gerekli Belgeler

 • Vekâlet vermek isteyen kişinin T.C kimlik nüfus cüzdanı
 • Vekâlet verilecek olan kişinin ismi, soyadı ve kişiye ait T.C kimlik numarası veya üzerinde kimliğin tam kopyası bulunan kimlik fotokopisi
 • Ruhsat bilgileri “bu belge sadece araç satışı işlemleri için istenmektedir”
 • Tapu bilgileri “bu belge gayrimenkul işlemleri için istenen bilgidir”
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 2 tane fotoğraf bu fotoğraflar ise sadece tapu işlemlerinde istenmektedir.

Noter vekâlet ücretleri sorgulaması kapsamında vekâlet ücretle kabul edilebilir. Noter vekâlet ücretleri sorgulama yaparken dikkat etmemiz gereken şey ücretlerin her yıl değiştiğidir. Ayrıca vekâlet verme ücreti vekâlet verilecek konunun durumuna göre de değişir. Vekâletname söz konusu görevin tamamlanması durumunda, belirli bir süre dahilindeyse ve bu süre dolduysa vekil bu görevden ayrıldıysa ya da vekilin bu görevi tamamlayamayacak şartlarda olduğuna karar verildiyse son bulur.

2017 Genellikle Yapılan İşlemlerin Vekâlet Ücretleri

Yıl Tür Ücret
2017 Araç Satışı İçin Vekâlet Ücreti 87.75
2017 Avukat Vekâletname Ücreti 87.75

 Noterlikte Yapılan İşlemler

Noter de yapılan işlemler, vekâlet ücretleri sorgulamasından farklı olarak, bir de noterde yapılan işlemler bulunmaktadır. Noter, vekâlet verecek olan şahısların ve vekâlet verilecek olan şahısların bilgilerini ve kimliklerini alarak işleme başlar. Daha sonra vekâlet vermek isteyen şahsa hangi konularda vekâlet vermek istediğini sorar ve vekâlet verilmek istenen konular tek tek vekâlet belgesine eklenir. Bu işlemlerin ardından hazırlanan sözleşme ile vekâlet verecek olan şahsa imza attırılarak birer nüshası noterde kalmak üzere işlem yapılmaktadır.

Vekâletnamenin Sona Ermesi

 • Herhangi bir kişiye vekâletname belirli bir iş için verilmiş ise, o işin tamamlanması ile veya belirli bir süreyi kapsaması ile sürenin dolmasıyla vekâletnamenin hükmü dolmaktadır.
 • Vekil veya müvekkilin ölümü ile hacir altına alınmış olması, iflası veya kayıp olduğuna karar verilmesi ile vekâletnamenin hükmü dolar.
 • Vekilin bu görevinden istifa etmesi sonucunda bu vekâletnamenin geçerliliği sona erer.
 • Vekâlet verenin vekili azletmesi ile, herhangi bir şekil şartına tabi değil ise de, tapuda azil ihbarı, yapılacak her türlü talep yazılı şekilde gerekli bilgileri içererek dilekçe, telgraf, mektup, noterden olmalıdır.

Size en yakın noteri bulmak için TIKLAYINIZ!

BİR CEVAP BIRAK