Ana sayfa Noter Sorgulama Noter Yevmiye No Sorgulama

Noter Yevmiye No Sorgulama

0
PAYLAŞ

Günümüzde yevmiye defteri, kayda geçirilmesi mecburi olan işlerin ilgili olacağı belgeler veya ispata dayanması gereken evraktan çıkarılarak tarih sırası ile ve maddeler halinde usulüne uygun olarak yazılması gereken defterdir. Noter yevmiye no sorgulama işlemi yapmak için yevmiye defterinin içeriğinde bulunan yevmiye maddelerinin belirtilmiş olan kısımlardan en az madde ve sıra numarası, borçlu hesap, tarih, alacaklı hesap, tutar ve buna ek olarak her kaydın dayandığı belgelerin türü, varsa bunların tarihleri ve sayılarının olması gerekir. Yevmiye defteri mutlaka ciltli olmalıdır ve bu defterlerin sayfaları müteselsil yani sıra numaraları ile açılır şekilde olmalıdır. Vergi kanunlarına uyan şekilde şartlı müteharrik yapraklı defterler kullanılabilir.

Yevmiye Numarası Nedir?

Tapu sicili ile ilgili olmak kaydıyla tapu sicil müdürlüğü bünyesinde her işlemle reddedilmiş olan işlemlerin sıra, tarih numarasına göre kaydedildikleri defterlere yevmiye defteri ve ayrıca bu defterden alınarak tapu kütüğünde işleme geçirilmekte olan tescil veya terkinin yanında belirlenmiş olan numaralar ve tarihler de yevmiye numaraları ve tarihleri olarak anılmaktadır.

 

Yevmiye Defteri Açılış Onayı

Fiziki ortamlarda tutulmakta olan yevmiye defterinin açılış onayları kuruluş esnasında ve kullanılmaya başlanılmadan önce yaptırılmaktadır. Yevmiye defterlerinin açılış onaylarının her hesap döneminde yapılması mecburidir. Noter yevmiye no sorgulama işlemleri yevmiye defterlerinin işlem dönemindeki açılış onaylarını, yevmiye defterlerinin kullanılacağı işlem döneminin ilk aydan daha önceki ay sonu gelene yaptırılması mutlaka gerekmektedir. Yevmiye defterlerinin açılış ve onayları noter bünyesinde yapılmaktadır. Noter yevmiye no sorgulama işlem çeşitleri de yine noter tarafından yapılan işlemler arasındadır. Ticaret firmaları ticaret sicili için tescil zamanında yevmiye defter çeşitlerinin açılış onayı ticaret sicili müdürlüğünün tarafından da yapılmakta olduğunu açıklıyor. Açılış onayı noter bünyesinden yapılırsa ticaret sicili tasdiknamesinin noter bünyesinden aranması gerekir. Yevmiye defterinin hesap dönem içinde dolması durumlarında yeni bir yevmiye defteri kullanmaya başlanılmadan daha önce açılış onayının yaptırılması gerekir.

Yevmiye Defteri Kapanış Onayı

Yevmiye defterlerinin kapanış onayları hesap dönemlerinin altıncı ayının sonuna kadar mutlaka yaptırılmış olmalıdır. Yevmiye defterleri kapanış onayları yine noter tarafından yapılır. Kapanış onaylarında noter tarafından ‘’Görülmüştür’’ yazılı mühür, imza  ve onay sureti ile gerçekleştirilmelidir.

Yevmiye Defterinin Tutulma Usulü Nasıldır?

Yevmiye defterleri her zaman Türkçe tutulmalıdır. Kayıtlarda Türk Lirası birimi kullanılmalıdır. Türkçe kayıtlar bulundurulmak kaydı ile yevmiye defterlerinde, başka dillerden kayıt da yapılabilir. Kayıtlarda harfler, kısaltmalar, rakamlar ve semboller kullanıldığı zaman kelimelerin anlamları herhangi bir duraksama olmayacak netlikte ve tek anlamda kullanılmalıdır. Defterlere yazımlar ve bununla birlikte gerekli olan diğer kayıtlarsa doğru ve eksiksiz, zamanında ve düzenli bir şekilde olarak yapılmalıdır. Defterlerdeki kayıtların arasında boşluk bırakılamaz ve kesinlikle satırlar atlanamaz. Noter yevmiye no sorgulama işlem çeşitleri de bu usuller arasında bulunmaktadır. Ciltli defterlerdeyse, defter sayfaları kesinlikle ciltten koparılamaz. Tasdikli olarak müteharrik yapraklardaysa bu yaprakların sırası bozularak yırtılamaz.

Kayıt işlemleri yapılacakların, işin büyüklüğü ve gereğine uygun bir şekilde muhasebelerinin intizam ve vuzuhunu bozmadan belirli bir zaman içinde kaydetmesi gerekir. Kayıtlar on günden daha fazla bir süre gecikmemelidir. Kayıtlar devamlı şekilde muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkisi olan amirlerin imzalarını ve parafını taşıyarak mazbut vesikalar şekline dayanıp yürütmekte olan işletmeler, işlemlerin kaydedilerek deftere işlenmesi hükmünde olmalıdır. Fakat bu kayıtlar defterlere 45 tek günden daha geç bir süre zarfında intikal ettirilmemektedir. Yevmiye defteri madde çeşitlerindeki yanlışlar yalnızca muhasebe kurallarına göre düzeltilmelidir. Kesinlikle yetkisi olmayan kişiler tarafından düzeltme uygulanmaması gerekir. Bir yazım veya kayıt, bir önceki içeriği belirtmeyecek şekilde çizilip değiştirilmemelidir. Kayıt sırasında veya daha sonrasında yapıldığı anlaşılmayacak değiştirmeler yapmak yasaktır. Kayıtlardaki hatalara yönelik olarak çizimler; örtücü, karartıcı ve saklayıcı değil düzeltici olmalıdır. Aynı zamanda bu çizimler gerçeği yansıtması gerekmektedir.

Yevmiye Defteri Saklanma Zorunluluğu

Yevmiye defteri ile yevmiye defterlerine yapılan kayıtların dayanmış olduğu belgeler sınıflandırılmış bir şekilde on yıl saklanma zorunluluğu vardır.  On yıl saklanma, muhasebe belgelerinin oluşturulduğu veya yevmiye defterine son kaydın verildiği takvim yılı bitişi ile başlamaktadır. Noterler yevmiye no sorgulama ile yevmiye defterlerinin içerik olarak hemen erişilebilmesi ve saklanma sürelerince ulaşılabilir olması şartıyla görüntü veya veri taşıyıcılarda saklanabilir. Yevmiye defteri kullanmaya başlamadan önce notere tasdik ettirilmesi gerekir. Eğer notere tasdik ettirilmedi ise, tutulan yevmiye defteri kanunen geçerli bir yevmiye defteri sayılmamaktadır.

BİR CEVAP BIRAK