Ana sayfa Ceza Maddeleri Trafik Cezası Madde 75

Trafik Cezası Madde 75

0
PAYLAŞ

Trafik kuralları pek çok kuralları kapsayan yaptırımlardır. Bu kurallara uymak güvenliğimiz açısından önemlidir. Kurallara uyulmadığı takdirde bir takım yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar kanunlarla belirlenir ve yetkili kişiler tarafından uygulanır. Trafik kuraları içinde Trafik Cezası Madde 75 te yer alan kurala göre; okul taşıtlarının ‘’ DUR’’ işaretini yaktığı halde diğer araçların durmaması, bu işaretin öğrencilerin binmeleri ve inmeleri sırasında ya da yönetmelikte belirtilen durumlarda yakılmaması, bu ışıkların  gereksiz yere yakılması, okul taşıtlarının Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulmaması durumlarında sürücülere bu ceza verilir. Bu ceza para cezası olarak sürücülere yansır. Para cezasının yanı sıra aynı zamanda ceza puanı da verilmektedir.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Madde 75 te yer alan kurala göre okul taşıtlarının ‘’DUR’’ işaretini yaktıkları durumlarda diğer araçların durmaması, ‘’DUR’’ işaretinin öğrencilerin binmeleri, ya da inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen durumlarda yakılmaması durumlarında, bu ışıkların gereksiz kullanılması, okul taşıtlarının Kara Yolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymamasıdır. Bu durumlarda kural ihlali kabul edilir ve gerekli ceza trafik zabıtası tarafından sürücülerden tahsil edilir.

 

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Bu ceza madde 75 gereği saydığımız kural ihlalini yapan kişilere uygulanan bir cezadır. Gerekli olan ceza para cezası olarak ilgili kişilerden tahsil edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Sözü edilen ceza, okul taşıtlarının ‘’DUR’’ işaretini yaktıkları halde diğer araçların durmaması, ‘’DUR’’ işaretinin öğrencilerin binmeleri ya da inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen durumlarda yakılmaması, bu ışıkların gereksiz kullanılması, okul taşıtlarının Kara Yolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilmiş olan hususlara uymaması durumlarında sürücülere uygulanacak olan cezadır.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Olan Kuruluş?

Sözü edilen ceza trafik zabıtası tarafından ilgili kişilerden 190TL karşılığında tahsil edilir. Peşin ödemelerde% 25 indirim söz konusudur. Bu ceza peşin ödemelerde 142.50TL olarak kişilere yansır.

Trafik Zabıtasınca- İdari Para Cezası?

Trafik zabıtası tarafından sözü edilen ceza 75. Madde gereğince 190 TL karşılığında ilgili kişilerden tahsil edilir.

Sürücüler İçin Ceza Puanı Nedir?

Sürücüler için madde 75 e göre; okul taşıtlarının ‘’DUR’’ işaretini yaktıkları halde diğer araçların durmaması; ‘’ DUR’’ işaretinin öğrencilerin binmeleri ya da inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen durumlarda yakılmaması bu ışıkların gereksiz kullanılması, okul taşıtlarının Kara Yolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilmiş olan hususlara uymaması durumlarında sürücüye ceza verilmektedir. Bu ceza puanı olarak 15 puan olarak verilir. Ceza puanı 100 puanı aşarsa sürücülerin ehliyetlerine el konulur.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Madde 75 te yazan hususlar dışında Mülki Amir tarafından idari para cezası, belgelerin mahkemelerce iptali, belgelerin zabıta tarafından geri alınması, araç kullanmaktan men, trafikten men gibi durumlar söz konusu değildir.

BİR CEVAP BIRAK