Ana sayfa Ceza Sorgulamaları Usulsüzlük Cezası

Usulsüzlük Cezası

0
PAYLAŞ

Vergi yasalarında yer alan, vergilendirmeyle ilgili olarak ödevlerin yerine getirilmesi durumunda dikkate alınması gerekecek olan şeylere ilişkin bir takım kurallara uyulmadığı zaman usulsüzlük fiili gerçekleştirilir. Böyle bir konuda, söz konusu fiiller usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. Usulsüzlük cezalarını gerektirmiş olan fiiller Vergi Usul Yasasının 352. maddesinde yer alır. Usulsüzlük cezası kesilecek olan durumlar 6 grupta incelenir. Bu sınıflandırma “Kanuna Bağlı Cetvel” ismi ile yasaya eklendi.

Usulsüzlük cezaları üç kısma ayrılır. Bu bölümler birinci derece ve ikinci derece usulsüzlük cezaları, özel usulsüzlük cezalarıdır. Bu duruma göre;

Birinci derece usulsüzlükler şu şekildedir:

 

—Çiftçiler aracılığı ile 245’inci madde hükmüne göre ihtiyar ya da muhtar heyetleri tarafından yapılan davete müddetinde icabet edilmemesi;

—Vergi ya da harç beyannamelerinin zamanında verilmemiş olması;

—İşe başlama süresinin zamanında bildirilmemesi;

—Defter kayıtlarının ve bununla alakalı bulunan vesikaların doğru vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek durumda eksik, usulsüz ya da karışık yer alması;

—Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin 342. maddenin ikinci fıkrasında belirtilmiş olan süre içerisinde verilmiş olması;

—Diğer ücretler üstünden salınan Gelir Vergisinde, tarh süresi geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş bulunmaması;

—Onayı mecburi yer alan defterlerden herhangi bir tanesinin onay muamelesinin yerine getirilmemesi durumu;

—Söz konusu bulunan yasanın kayıt nizamına ait olan hükümlerine (Madde 215–219) uyulmamış olması (Her inceleme tarihine kadar aynı takvim senesi için tespit edilmiş olan usulsüzlükler tek fiil sayılır);

—Bu yasalara göre tutulması mecburi bulunan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;

İkinci derece yer alacak olan usulsüzlükler ise şöyledir;

—Vergi karnesinin süresinin sonundan başlamak şartı ile 15 gün geçse bile alınmaması;

—Onayı mecburi bulunan defterlerden herhangi bir tanesinin onayı muamelesinin, süresinin sonundan başlama şartı ile birlikte bir ay içinde yapılması;

—Hesap ya da muamelelerin doğruluk veya açıklık durumunu bozmamak şartı ile bazı evrak ve vesika örneklerinin bulunmaması veya ilgili kuruma ibraz edilmemesi.

—Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin zamanının sonundan başlamak koşulu ile 342’nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilmiş olan süre içinde teslim edilmemesi;

—Ekim, sayım beyanlarının zamanı içerisinde ya da kanun üzerinde istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması;

—Vergi yasalarında yazılı bulunan bildirmelerin tam zamanında yerine getirilmemesi

— Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanuni uygunluk konusunda belli şekil ve muhteviyatı ve ekleriyle bu durumla alakalı olarak yapılmış başka düzenlemelere ilişkili hükümlere uyulmaması;

Usulsüzlük Cezası

—Özel Usulsüzlük Cezası; Vergi Usul Kanunu içerisinde 353. maddesinde belirtilmiş olan bazı hallerde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Bu hallerden bazıları şu şekildedir;

—Perakende satış fişlerinin düzenlenmemesi, giriş ve yolcu taşıma biletleri, ödeme kaydedici cihaz fişleri,  sevk irsaliyesi, yolcu listeleri, taşıma irsaliyesi, günlük müşteri listesi ile beraber Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirdiği belgelerin düzenlenmemesi konusunun ya da kullanılmaması, bulundurulmaması esnasında 210 TL

—Fatura alınmaması, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzlarının alınmaması esnasında ise ceza ücreti 210 TL

—Belirlenen muhasebe standartlarına uyulmadığı zaman, ayrıca tek düzen hesap planı ve muhasebeye yönelik olarak bilgisayar programlarının üretilmesi konusunda ilgili kurallara uyulmaması 5.000 TL

—4358 sayılı Kanun da belirlenmiş olduğu üzere vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu yer alan kuruluşlardan yaptıkları işlemlere göre yapılacak iletileri, belirlenen standart ve zamanda yerine getirmemiş kişilere ise ceza 1.100 TL’dir.

—Maliye Bakanlığınca günü gününe doğru şekilde kayıt edilmesi gereken defterlerin bulundurulmaması, kaydın gerçekleştirilmemesi ve bunun yetkililere bildirilmemesi levha bulundurma zorunluluğu durumuna uyulmaması halinde ceza 210 TL

—Belge basımı ile ilgili yer alacak bildirim görevinin tamamını veya kısmen yerine getirmemiş matbaa işletmecilerinin cezaları ise 800 TL’dir.

—Kamu kurum kuruluşları ile beraber gerçek tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde vergi numarasını kullanmadan işlem gerçekleştirenlerin cezası 260 TL

Özel usulsüzlük cezaları idare ve mükellef kişi içerisinde devamlı olarak uyuşmazlık konusu meydana gelmektedir. Bu konularda istikrar kazanan yargı kararları uygulamaya yön vermektedir.

Usulsüzlük Cezası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Usulsüzlük cezaları kurumlar üzerinden alınan evraklarda usulsüzlük yapıldığı zaman kişilere idari para cezası şeklinde uygulanır. Bu cezaların ise tam tarihinde ödenmesi gerekmektedir. Şayet bu para cezasının durumundan haberdar olmadıysanız ve zamanında ödeyemezseniz idari para cezalarına faiz işlenmektedir. Bu da ödeyeceğiniz para miktarını daha da yükseltmektedir. Bu durumun önüne geçmek amacı ile usulsüzlük cezası sorgulama uygulaması yapılır. Ancak usulsüzlük cezası sorgulama uygulamaları diğer sorgulama işlemleri gibi internet aracılığı ile yapılmamaktadır. Yazımızın son kısmında sizler için paylaşacağımız linke tıklayarak Gelir İdaresi Başkanlığının online internet adresine giriş yapın. Daha sonra bu bölümde karşına çıkacak olan kanununda bilgilerine bakarak sorgulama işleminizi kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

Usulsüzlük Cezası Sorgulama İşlemi Yapmak İçin TIKLAYINIZ! 

Gelir İdari Başkanlığının Resmi Sitesinden Usulsüzlük Cezası İle İlgili Bilgilere Erişmek İçin TIKLAYINIZ!

Usulsüzlük Cezaları Yazılı Listesine Erişmek İçin TIKLAYINIZ!

2017-vergi-cezalari

BİR CEVAP BIRAK