Ana sayfa Ceza Sorgulamaları Vergi Ziyaı Cezası

Vergi Ziyaı Cezası

0
PAYLAŞ

VUK yani Vergi Usul Kanunu ile ilgili bir takım bilgilerin bulunduğu sayfamızda sizler için aydınlatıcı ve ışık tutucu bilgiler vermeye çalışacağız. Vergi Usul Kanununa göre tadilat icrasına mütedair olan bir tasarının ihzar edilmiş olması bu kanunla ilgilidir. 213 sayılı kanın olarak bu kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, değerleme, vergilendirme, cezalar, mükellefin ödevleri ve vergi davaları gibi 5 bölümden oluşmaktadır. Zaman için bunlara ek olarak başka maddelerde katılmıştır. Bazı maddeler de geçerliğini yitirerek yürürlükten kaldırılmıştır. Vergi ziyaı maddesi ise Vergi Usul Kanunun 341. Maddesinde yer almaktadır. Vergi ziyai genel olarak, mükelleflerim sorumlulukları, görevlerini zamanında yapıp yapmadıkları, vergilerin zamanında yapılıp yapılmadığı gibi düzenlemeleri içinde bulundurmaktadır. Bu maddeye göre medeni haller, kişisel ya da aile ilgili gerçek dışı beyanlar, verginin yanlış ve eksik olmasına sebep olur. Vergi ziyai ceza işlemleri tüm bu yanlış ve eksik bilgileri kapsamaktadır. Bu gibi durumların mevcut olması ceza işlemi almak için yeterlidir. Sonradan durumun düzeltilmesi, şartların yerine getirilmesi eksiklerin tamamlanması mevcut cezayı engellememektedir.

Yukarıda bahsedilen durumlara yol açan mükellef ve sorumlu kişiler için vergi ziyai cezası uygulanmaktadır. Bu kişiler vergi kayıplarına neden olduğu için vergi ziyai kesintisi bu kişilere uygulanmaktadır. VUK 341. Madee gereğinde yukarıda saymış olduğumuz durumlara yol açan kişiler için vergi ziyaı cezası uygulanır. Cezası VUK 344. Maddede belirtilmiştir. 341. Maddede yazılı olan durumlara sebebiyet veren kişiler için bu ceza işlemi uygulanmaktadır. Bu suçu işleyen kişilerden vergi cezası kesilmektedir. Verginin bir katı kadar para cezası ödemeleri bu kişiler için mecburidir. Madde 359 göre suçlar işlenmişse bu ceza üç katına kadar çıkmaktadır.

Daha önceden olan vergi ziyaı cezasının verginin aslına, verginin aslı üzerinden hesaplanmakta olan gecikme faizinin yarsını eklenmesi ile ilgili olan hüküm 6 Ocak 2005 tarih ve E. 2001/3 ve 2005/4 sayılı kararı ile fes edilmiştir. Yeni değişiklik 8 Nisan 2006 tarihi itibariyle 5479 sayılı yasa ile yapılan değişikliğe göre verginin bir katı kadar ceza işlemi uygulanmaktadır.

 

Çok daha kötü durumlarda ise aşırı vergi kaybı ve diğer usulsüz işlemler neticesinde ciddi kayıplar için bu ceza üç katına çıkarılmış olup aynı zamanda hapis cezası da cezaya eklenmiştir.

Vergiler incelemeye alındıktan sonra ya da takdir komisyonuna sek işlemi yapıldıktan sonra verilenler hariç, kanuni süre aşıldıktan sonra kesilecek ceza %50 olmaktadır.

Bunlar dışında mükellef ve sorumluları;

  • VUK 13. Maddede belirtilen durumlardan birinin olması durumunda vergilendirme ile ilgili sürelerin durması,
  • Ölüm gibi hallerde mirasçılara geçen bu sorumluluğun 3 ay uzaması,
  • VUK 17 maddesine göre zor durumlar nedeniyle vergilendirmeyle ilgili ödevleri yerine getirmek için yasal sürelerin bir katı kadar ek süre verilmesi,
  • VUK 141, 143, 144 maddeleri gereğince sürenin uzaması,
  • VUK 342. Maddesine göre Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi için ek süre verilmesi gibi irada dışı durumlarda vergilendirme ile ilgili sorumluluklarını yerine getiremezler. Bu gibi durumlarda bu kişilere vergi ziyaı cezası uygulanmaz. Bu nedenlerden dolayı bu kişiler cezadan uzak tutulur.

BİR CEVAP BIRAK